Poistenie zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť voči zamestnávateľovi

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi býva hovorovo označované ako tzv. „poistka na blbosť“. Patrí však medzi často dojednávané poistenia u zamestnancov, pretože ich môže významne uchrániť pred často dosť vysokou náhradou škody, ktorá vznikne ich zavinením zamestnávateľovi. Podľa súčasných predpisov zodpovedá zamestnanec za škodu až do výšky 4-násobku priemerného platu.

Veľmi často si toto poistenie uzatvárajú vodiči firemných áut, skladníci alebo iné profesie, ktoré môžu ľahko spôsobiť škodu na veci. Užitočné je toto poistenie však aj pre kancelárske profesie, kde môže vzniknúť finančná škoda, napr. pri zlom výpočte daňovej povinnosti, chybne zadanej objednávke a pod. Poistenie možno dohodnúť aj pre pracovníkov verejnej a štátnej správy.

 

Zodpovednosť z prevádzky plavidla

Rovnako ako je na ceste povinné zmluvné poistenie, existuje aj na vode zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou plavidla. Poistenie je povinné a rozhodne sa oplatí. Ak máte motorový čln, vodný skúter alebo plachetnicu podliehajúcu evidencii štátnej plavebnej správy, je potrebné uzavrieť špeciálne pripoistenie alebo samostatnú poistku.

Škoda spôsobená malým plavidlom alebo napríklad windsurfingom sa zahŕňa do poistenia všeobecnej zodpovednosti z prevádzky domácnosti.