Poistenie zodpovednosti cestných dopravcov

Základný rozsah poistenia

 • Vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • Medzinárodná nákladná cestná doprava

Pripoistenia

 • Rozšírenie územného rozsahu
 • Sťahované predmety
 • Poistenie prepravy nebezpečných látok (ADR)
 • Preprava jazdených a havarovaných MV, použitých a poškodených strojov
 • Odcudzene prepravovaného tovaru
 • Kabotáž

Poistenie zásielky

Základný rozsah poistenia:

 • požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu
 • záplava, povodeň, plávajúci ľad, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy
 • zemetrasenie, sopečná činnosť
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • zrútenie cesty, tunela, nábrežia a mosta, dopravná nehoda, zrážka dopravných prostriedkov s pevným alebo pohyblivým predmetom, zrútenie alebo stroskotanie dopravného prostriedku, vykoľajenie vagónov, rozlomenie alebo potopenie riečnej lode, vyloženie zásielky v núdzovom prístave alebo v mieste núdze, pád celých kusov pri nakládke, vykládke alebo prekladaní zásielky
 • voda vytekajúca z vodovodných zariadení
 • zrútenie skladovacích budov