Život ako riziko alebo ako na životné poistenie?

Väčšina ľudí si uvedomuje, aké dôležité je poistiť si auto či obydlie. Výrazne menej ľudí si však poisťuje aj vlastný život. Akoby ľudia netušili, že životné poistenie chráni jednotlivca a jeho rodinu pred finančnými dôsledkami najrôznejších životných situácií. Nejde pritom len o poistenie pre prípad smrti. Prečo je to tak?

Ľudia sa nevyznajú v ponukách poisťovní

Mnoho ľudí netuší, čo to životné poistenie je a čo všetko kryje. Veľmi silné konkurenčné prostredie poisťovní v oblasti životného poistenia dáva klientom veľa možností výberu zo širokej ponuky produktov. Ponuka poisťovní sa im môže zdať podobná alebo rovnaká. Boja sa, že si vyberú zle, pretože nemajú čas ani chuť si ponuky detailne preštudovať a rozhodnúť sa.

 

Potrebujete mať uzatvorené životné poistenie?

Pri úvahe o uzatvorení zmluvy životného poistenia by Vám odpoveď na túto otázku mala byť jasná ešte predtým, ako sa budete rozhodovať o tom, aký produkt a od ktorej poisťovne si vybrať.

Životné poistenie kryje riziko, že človek bude žiť a nebude mať dostatočný príjem finančných prostriedkov v rizikových životných situáciách – kritická choroba, invalidita, práceneschopnosť, úraz a kryje aj to, že človek žiť nebude a nedostatočný príjem finančných prostriedkov budú mať tí, ktorí boli na ňom finančne závislí.

 

Úrazové poistenie nestačí

 Vážnym rizikom pre rodinu a jej rozpočet sú invalidita a tiež choroby.

Životné poistenie má na jednej strane ochrániť klienta a jeho rodinu  v nepriaznivých rizikových poistiteľných situáciách  a na druhej strane má ochrániť rodinu v prípade úmrtia poisteného.

Životné poistenie môže kryť aj riziko dožitia, kde sa spája poistenie so sporením.

Každý, kto si uvedomuje riziká, ktorým sme všetci dennodenne vystavení a následkom ktorých sa môžeme my aj naše rodiny dostať do vážnych finančných problémov, by mal životné poistenie zvážiť.

Životné poistenie je špecifický produkt v tom, že ho musíte kúpiť v čase, keď ho nepotrebujete.

 

Ako si  správne nastaviť životné poistenie?

Pri nastavení životného poistenia je najdôležitejšia poistná suma a riziká, proti ktorým Vás poistenie chráni. Poistná suma musí byť dostatočná, aby Vám poistka skutočne nahradila výpadok príjmu na potrebný čas.

Dobré životné poistenie v prvom rade zodpovedá Vašim aktuálnym potrebám. Môžete mať uzatvorenú zmluvu s kvalitnou poisťovňou, môžete mať taktiež uzatvorený veľmi dobrý produkt životného poistenia, avšak ak životné poistenie nemáte nastavené na Vaše aktuálne potreby, je Vám takýto produkt nanič.

 Následne sa pozrite na to, ako tieto potreby Vaša poistka rieši. V prípade, že nastane poistná udalosť a Vaša poisťovňa nebude plniť, lebo vzniknuté riziko nemáte poistené (napr. nemáte poistenú invaliditu), môže byť ohrozené fungovanie Vás a Vašej rodiny. Rovnako to platí aj v prípade, ak na poistnej zmluve síce vážne riziká ako invalidita, kritické ochorenia, smrť zahrnuté máte, ale poistné sumy sú nastavené na Vašu situáciu spred 10 rokov.

 

 Ak sa v ponukách na trhu neviete zorientovať, ak potrebujete posúdiť existujúce poistenie,  rada Vám v tom pomôžem.