Každý piaty panelák na Slovensku nemá poistku

Záujem o poistenie rapídne narastá po výbuchu paneláku v Prešove.

Poistiť si možno vlastný byt, domácnosť aj celý panelák. Aký je rozdiel medzi týmito tromi druhmi poistnej ochrany?

Pätina všetkých bytových domov na Slovensku je podľa odhadov, s ktorými pracujú poisťovne, bez akejkoľvek poistnej ochrany. Zvyšných 80 percent bytoviek je nejakým spôsobom poistených.

Poistenie bytového domu zo zákona nie je povinné. Presné čísla o počte poistených domov nie sú. Záujem o poistenie bytového domu stúpol po vlaňajšom výbuchu plynu v Prešove, po ktorom museli zbúrať 12-poschodový panelák so 48 bytmi.

 
Nehnuteľnosť, domácnosť, bytový dom
 

Ak ste si kúpili byt na hypotéku, s najväčšou pravdepodobnosťou máte vlastnú nehnuteľnosť poistenú. Znamená to, že ak by napríklad byt vyhorel, poisťovňa by vám - respektíve vašej banke - vyplatila škody na stavbe a pevných súčastiach bytu – podlahy či steny.

V prípade, že by ste mali zároveň uzatvorené aj poistenie domácnosti, poisťovňa by po požiari preplatila tiež škody na zariadení bytu – teda nábytku, kobercoch, svetlách, šperkoch, umeleckých dielach a podobne.

K týmto dvom poisteniam môže mať vlastník bytu aj poistenie bytového domu, ktoré kryje bytovku ako takú, teda spoločné časti domu. Zároveň sa táto poistka môže, ale nemusí, vzťahovať aj na jednotlivé byty a ich stavebné súčasti.

Ak by sa vzťahovala, v prípade požiaru v bytovke by vám napríklad poisťovňa mala preplatiť škody na stavebných súčastiach bytu – teda na podlahách, sanite, klimatizácii, kuchynskej linke a podobne. Ako vlastník bytu by ste mali nárok na podiel z celkovej poistnej sumy za celý bytový dom.

Náklady na opravu bytovky sa môžu vyšplhať na niekoľko desiatok tisíc eur.
 

"Ak majiteľovi vyhorí byt, najjednoduchšie a najrýchlejšie je uplatniť si škodu z vlastného privátneho poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. To mu pokryje všetky vzniknuté škody do výšky poistnej sumy," uviedla Helena Kanderková z Allianz Slovenskej poisťovne.

Základným princípom pritom je, že bez ohľadu na to, z akej poistky si človek škodu uplatní – či z privátnej, alebo z poistenia bytového domu -, nemôže sa poistným plnením obohatiť.

"To znamená, že ak dostane časť poistného plnenia za poškodenie nehnuteľnosti z poistenia bytového domu, z privátnej poistky si môže uplatniť ďalšie poškodenia, ale len do reálnej hodnoty škody," dodala Helena Kanderková.

Poistenie bytovky
 

Poistenie bytového domu by malo majiteľov bytov chrániť najmä pred škodami zapríčinenými požiarom, priamym úderom blesku, výbuchom, živelnými udalosťami, ako sú víchrica, povodeň, zemetrasenie, či pred pádom lietadla.

"Všetky tieto riziká môžu spôsobiť rozsiahle až fatálne škody na celom bytovom dome a náklady na opravu sa môžu vyšplhať na niekoľko desiatok tisíc eur," upozorňuje Katarína Kukurová, hovorkyňa poisťovne Generali.

Ojedinele, ako v prípade bytového domu v Prešove, môžu dosiahnuť aj niekoľko miliónov eur. Generali vyplatila viac ako dva milióny eur obyvateľom už zbúranej prešovskej bytovky práve z tohto poistenia.

Poistka bytového domu môže podľa poisťovne Allianz kryť aj škody spôsobené krádežami, nárazom vozidla, dymom či pádom stožiarov alebo stromov. Krádežami sa však nemyslia napríklad odcudzené bicykle z pivnice. Tie si treba zabezpečiť cez poistenie domácnosti, ak to poisťovne umožnia. Pri bytových domoch sa krádeže týkajú stavebných súčastí bytovky, teda keby niekto ukradol napríklad obklady či dlažbu v spoločných priestoroch.

 

Žiadaným rizikom pri poisťovaní je voda z vodovodných zariadení, ktorá môže v bytovke narobiť značné škody, napríklad keď praskne potrubie. V Generali tvorili vlani škody spôsobené únikom vody 40 percent všetkých nahlásených poistných udalostí.

Pri všeobecnej zodpovednosti za škodu sú vlastníci bytov v bytovke poistení, ak napríklad spadne sneh zo strechy a poškodí zaparkované auto na ulici.

Alebo ak okoloidúceho zraní odlomený cencúľ. Ak je bytovka poistená, vzniknuté škody zaplatí poisťovňa.

 

Možnosti pripoistenia

"Pripoistiť si možno aj nepriamy úder blesku, rozbitie skla v rámci bytového domu či stratu na nájomnom v prípade, ak sa prenajímajú napríklad nebytové priestory na prízemí bytovky," uviedol Matej Neumann z poisťovne Union.

Navyše si možno dohodnúť aj pripoistenie vypratávania miesta poistenia. Poistné krytie sa môže vzťahovať aj na následné škody.

"Napríklad škody spôsobené pri hasení či tie, ktoré sa stanú pri snahe o zabránenie vzniku ďalších škôd na poistenom majetku," vysvetlila Katarína Kukurová z Generali. Do poistky možno zahrnúť aj asistenciu a preplatenie nákladov na náhradné ubytovanie pre ľudí zasiahnutých poistnou udalosťou, prípadne skladovanie osobných vecí.

Poisťovňa odporúča zvážiť aj pripoistenia, ako napríklad škody spôsobené divo žijúcou zverou, vandalizmus či škody spôsobené sprejermi. Tie síce neurobia totálnu škodu, ale môžu znehodnotiť majetok. Predmetom poistenia pritom nemusí byť len bytový dom, ale aj smetné stojiská či oplotenia.


zdroj : sme.sk