Je zabezpečenie úveru potrebné?

„Úverová zadĺženosť Slovákov k 30.6. 2019 dosiahla celkovú výšku 36,6 miliardy eur. Takmer 71,3% celkového dlhu tvoria úvery na bývanie a 28,7% tvoria spotrebiteľské úvery. Zadlžený je každý tretí dospelý Slovák.“ – vyplýva to z údajov spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá zabezpečuje prevádzku Spoločného registra bankových informácií (SRBI) a Nebankového registra klientskych informácií (NRKI).

Takmer dve tretiny finančných záväzkov na bývanie, 65,2 %, patrilo ľuďom vo veku od 30 do 44 rokov. Viac ako pätina dlhu, 21,6 %, pripadalo na dlžníkov starších ako 45 rokov a 11,6 % dlhu na bývanie si čerpajú mladí vo veku od 25 do 29 rokov. Zo štatistík vyplýva, že najväčšia zadĺženosť sa dotýka obyvateľov v produktívnom veku, ktorí zabezpečujú rodiny a ich potreby.

Čo v prípade straty príjmu?

Strata príjmu živiteľa ohrozuje jeho rodinu omnoho viac v prípade, ak majú  úvery. Každý by si mal zvážiť, či v prípade straty príjmu bude vedieť splácať svoje záväzky alebo či rodina a pozostalí budú schopní pokračovať v splácaní zo svojich zdrojov.

Zabezpečenie záväzkov je možné poistením, ktoré by malo poskytnúť ochranu v prípade neočakávaných, nepríjemných životných situácii, ktoré Vám bránia dosiahnuť príjem. Ide najmä o závážné ochorenia, úrazy, s ktorými môže byť spojená dlhodobá práceneschopnosť. Ďalej sú to invalidita a v neposlednom rade smrť dlžníka, kedy dlhy zostanú na pleciach dedičov.

Aké poistenie je vhodné na zabezpečenie záväzkov?

Dôležité je správne nastavenie parametrov poistenia priamo na mieru klienta. Znamená to urobiť analýzu potrieb klienta a správne určiť poistné sumy pre jednotlivé riziká. Čo to znamená v praxi? V prípade úrazu, choroby, práceneschopnosti alebo invalidity potrebujete peniaze, ktoré Vám pomôžu pre zabezpečenie potrieb klienta a jeho rodiny.

Poisťovne v súčasnosti ponúkajú pripoistenia „šité“ pre klientov, ktorí potrebujú kryť riziká ohrozujúce splácanie svojich záväzkov. Ide o tzv. úverovú asistenciu, hypopoistenie a poistenia pre dvojicu osôb a tiež vhodné kombinácie rizík pre klientov s finančnými záväzkami.

 

Ako sa vyznať v týchto pripoisteniach? 

Kontaktujte ma a pomôžem Vám s novým poistením, prípadne s revíziou už existujúcej poistnej zmluvy.