Fotovoltaika vám ušetrí peniaze za elektrinu

Fotovoltaika nám prináša, ako finančnú úsporu, tak i šetrnosť k životnému prostrediu, a to je v dnešnej dobe prioritou. Je však treba vidieť tieto aktivity aj z hľadiska poistnej ochrany. Najprv však pár odborných slov k tomuto zariadeniu, ktoré sa inštaluje buď vo veľkých celkoch na predom vybrané plochy alebo na strechy rodinných domov, ale taktiež budov slúžiacich k podnikateľskému zámeru.

Fotovoltaika je  metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu s využitím fotoelektrického javu, ktorý prebieha na veľkoplošných polovodičových fotodiódach. Jednotlivé diódy sa nazývajú fotovoltaické články a sú obvykle spájané do väčších celkov - fotovoltaických panelov.

Prečo využívať Fotovoltaiku?

  • Finančná úspora
  • Energetická sebestačnosť
  • Šetrnosť k životnému prostrediu
  • Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia
  • Možnosť získať dotáciu

 

Pokiaľ zhodnotíme možné hroziace nebezpečenstvo týchto zariadení, je potrebné si uvedomiť, čo je pre tieto zariadenia kľúčové a na tomto základe navrhnúť ich poistnú ochranu.

Fotovoltaika je obecne závislá na klimatických podmienkach a bode jeho umiestnenia. Je potrebné zohľadniť polohu, kde sa nachádza, či v zástavbe alebo na zelenej lúke.  Pokiaľ je to možné, volíme vždy južnú stranu a mapujeme:

  • zatienenie okolitými budovami, stromami, a pod., čo nám znižuje výkon
  • energetickú sebestačnosť a nezávislosť na dodávkach elektriny zo siete, aspoň čiastočne a súčasne aj ohľaduplnosť k životnému prostrediu, ktorá je dnes na prvom mieste
  • cena sa odvíja od 1 kWp inštalovaného výkonu (kilowattpeak = kilowatt špičkového výkonu)
  • najnákladnejší typ fotovoltaickej elektrárne vzniká vtedy, keď je vyrobená energia akumulovaná do špeciálnych batérií.

Fotovoltaika se teší stále väčšej obľube z dôvodu rýchlej inštalácie bez výrazného narušenia chodu prevádzky. Medzi ďalšie plusy môžeme určite radiť aj jej dlhú životnosť a minimálnu údržbu. Naviac možno získať dotáciu  pre využitie obnoviteľných zdrojov energie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Ako je to s poistením?

Z pohľadu poistenia fotovoltaiky, teda malého množstva solárnych panelov umiestnených na streche stavby, ide o tzv. stavebné súčasti. Pri veľkom množstve týchto panelov, ide priamo o fotovoltaické elektrárne. Prvotné prihliadnutie patrí k živelným nebezpečenstviam ako je víchrica, krupobitie a ťarcha snehu. Ďalším podstatným rizikom je prepätia v sieti a možnosť odcudzenia alebo vandalizmu. Pokiaľ sa jedná o veľkoplošné elektrárne na zelenej lúke, je vhodné počítať aj s povodňou a záplavou.

Odporúčam venovať pozornosť týmto zariadeniam z hľadiska poistných nebezpečenstiev, pričom všetky údaje k poisteniu je nutné si vyžiadať od vlastníka zariadenia.

 

Premýšľate o vlastnej fotovoltaickej elektrárni? Chcete mať istotu, že budete mať správne nastavené poistenie? 

Kontaktujte ma a rada vám pomôžem!