Čo robiť, keď zrazíte zviera?

Len si to predstavte. Vonku tma, nevľúdné počasie a vy sa už nemôžete dočkať, ako sa po celom dni vrátite domov. V pokoji a bezpečne prechádzate krajinou, keď v tom sa pred vami z ničoho nič objaví divoké zviera. Úplne nečakane vám vbehne pod kolesá z krajnice pri ceste a oslepené diaľkovými svetlami zostane stáť ako prikované. Už nestíhate nič urobiť. Ucítite drsný náraz. Pod kolesami máte srnca…

Zachovajte kľud

Bezpečne zastavte pri krajnici, zapnite výstražné svetlá a umiestnite výstražný trojuholník. Zavolajte políciu, tá informuje poľovníkov. Lesná zver je totiž majetkom užívateľa poľovného revíru. V žiadnom prípade neodvážajte zviera domov. Jednak môže byť choré, jednak môžete byť obvinení z pytliactva. Odfoťte vozidlo i zrazené zviera. Nakoniec nahláste stret so zvieraťom poisťovni. Nezabudnite na policajný zápis o nehode, ktorý budete v poisťovni potrebovať pri riešení poistnej udalosti.

Ako znížiť riziko stretu so zverou?

Je samozrejmé, že zvieratá sa presúvajú v priebehu celého roka. V období od neskorej jesene až do apríla sú však riziká stretov najväčšie. Kolízie so zverou majú často za následok vysoké škody a nezriedka aj zranenia posádky vozidla. Vodiči sa najčastejšie dostanú na cestách do stretu s jeleňmi, srnami, diviakmi či líškami. Zvýšiť pozornosť treba najmä na cestách vedúcich medzi stromami, v blízkosti polí, lesov a lúk, na okresných cestách I., II. alebo III. triedy a to v oblastiach, kde je vyšší výskyt divej zveri. Aj keď je prakticky nemožné vylúčiť stret so zverou, existuje niekoľko pravidiel, ktoré toto riziko môžu znížiť. Na miestach, ktoré sú označené dopravnou značkou „Pozor zver“, jazdite opatrne a znížte rýchlosť. Treba počítať s tým, že ak cez cestu prebehla srna, jeleň či diviak, ktoré žijú v stádach, je možné, že za ním vybehnú ďalšie a tomu prispôsobiť jazdu. Zver sa  snažte zahnať trúbením, na ktoré väčšina zvierat reaguje. Škody spôsobené kontaktom so zverou môžu končiť neraz aj fatálne, najčastejšie si to však odnesie len vozidlo a jeho karoséria.

Aké poistenie sa hodí?

Ak nechcete opravu platiť zo svojho vrecka, musíte mať havarijné poistenie s komplexným krytím . Havarijné poistenie pomôže niesť finančné bremeno, ktoré plynie z náhrady škôd spôsobených na vašom vozidle.  Ide teda o škodu na aute pri strete s iným účastníkom dopravnej nehody, prípadne s iným predmetom alebo zverou.Havarijná poistka však obvykle nekryje celú škodu a vyžaduje si spoluúčasť. Z havarijného poistenia náklady na opravu pokryjete, ale môžete tým prísť o bonusy, ktoré sa v ďalšom roku odrazia na výške poistného.

Havarijné poistenie však nie je jediný spôsob, ako svoje vozidlo ochrániť. Poisťovne ponúkajú aj k PZP pripoistenie stretu so zverou.  Ide buď o samostatnú poistku alebo o formu verejného prísľubu zo strany poisťovne. V prípade, že ide o samostatné pripoistenie k PZP,  vznik škodovej  udalosti následkom stretu so zverou nemá negatívny vplyv na bezškodový priebeh.

Každá poisťovňa má svoje podmienky

Konkrétne poistné krytie pre jednotlivé udalosti sa môže líšiť v jednotlivých poisťovniach. Nie všetky škodové udalosti spôsobené kontaktom alebo stretom so zverou pokrýva pripoistenie tohto typu. Niektoré poisťovne napríklad nekryjú poškodenia spôsobené domácou alebo poľnohospodárskou zverou, iné zas nekryjú poškodenia na zaparkovaných vozidlách. Výlukou z poistenia môže byť aj absencia nahlásenia udalosti ihneď po strete. Poisťovne majú svoje vlastné poistné limity, do výšky ktorých plnia.

Radšej si starostlivo skontrolujte poistné podmienky, prípadne ma kontaktujte, rada vám zdarma poradím. Ponuky si treba dobre porovnať a zvážiť výber najvhodnejšieho variantu.

Chcete mať istotu, že vaše poistenie obsahuje riziko zrážky so zverou? Neváhajte ma kontaktovať, zadarmo vám skontrolujem vašu súčasnú poistnú zmluvu.