Čo robiť, keď na Silvestra zle odpálite pyrotechniku a niekomu spôsobíte zranenia alebo škodu

Viete, kedy máte nárok na to, aby vám poisťovňa preplatila škodu či ujmu, ktorú ste niekomu spôsobili na zdraví alebo majetku?

delobuchmi nie sú žarty

ohňostrojom je spojené mnoho rizík, ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku v rádoch desiatok tisíc eur. Pritom, keď spôsobíte pri amatérskom ohňostroji škodu alebo ujmu, nemôžete počítať s tým, že z poistenia zodpovednosti pokryjete všetko.

Poškodený má nárok na náhradu škody v prípade, že bola pyrotechnika odpálená správne, podľa návodu. Poistenie zodpovednosti je možné uplatniť len v prípade, že je škoda spôsobená tretej osobe.

Z akého poistenie možno pre poškodeného v oprávnených prípadoch čerpať náhradu škody alebo ujmy?

Ak je splnená podmienka z predchádzajúceho odseku, uplatníte vzniknutú škodu alebo ujmu z tzv. Občianskej zodpovednosti vinníka. To je spravidla súčasťou poistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti. Poistenie občianskej zodpovednosti možno dojednať aj samostatne, bez väzby na majetok (byt, dom či domácnosť). Poistenie občianskej zodpovednosti kryje podobné prípady neúmyselného zanedbania všetkých príslušníkov tejto domácnosti do dohodnutého limitu.

Zároveň platí, že z poistenia zodpovednosti možno nahradiť škodu na cudzom majetku a ujmu na zdraví iných osôb, nie na vlastnom majetku a zdraví.

Hrá v týchto prípadoch úlohu alkohol?

Na prelome roku ľudia pijú viac alkoholu než kedykoľvek inokedy. V opojení ľudia často preceňujú svoje sily, majú horšie reakcie a  menej opatrní. Na to poisťovne samozrejme pozerajú, a preto vždy zisťujú, či a ako veľmi sa podpísala konzumácia alkoholu na vzniku a výške vzniknutej škody alebo ujmy. Ak je tento účinok v príčinnej súvislosti,  poisťovňa právo na náhradu toho, čo poškodenému za vinníka plnila.

Čo keď niekto spôsobí pri oslavách majetkovú škodu vám a vy nebudete vedieť, kto je vinník?

takých prípadoch nezostáva než uplatniť nárok na náhradu z vlastného poistenia, či už auta alebo nehnuteľnosti. Na takéto udalosti pozerá poisťovňa ako na vandalizmus s nezisteným vinníkom. Vždy je ale potrebné nahlásiť škodu polícii a ponechať jej lehotu na pátranie po páchateľovi.  keď je šetrenie písomne uzavreté ako neúspešné, môžete žiadať odškodnenie u svojej poisťovne.

 

Chcete pomôcť s výberom správneho poistenia? Napíšte mi alebo rovno zavolajte !