Chystáte sa tento rok na lyže alebo snowboard do zahraničia? Pozor na povinnosti na zjazdovkách!

Viete, že v Taliansku platí zákon, ktorý stanovuje prísne pravidlá správania sa na zjazdovkách? Pokiaľ chcete využívať talianske zjazdovky v lyžiarskych strediskách, tak musíte mať povinne dohodnuté poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škody, ktoré spôsobíte tretím osobám.

Povinné poistenie zodpovednosti za škody alebo úrazy spôsobené tretím osobám

Každý lyžiar na zjazdovke musí mať uzatvorené platné poistenie, ktoré kryje občianskoprávnu zodpovednosť za vecné škody alebo za škodu na zdraví  spôsobenú tretím osobám. Prevádzkovateľ lyžiarskych areálov je povinný pri kúpe skipasu poskytnúť užívateľom poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo na majetku. Sankcie pri nesplnení povinnosti sa pri kontrole pohybujú vo výške od 100 do 150 eur a zároveň bude potrebné odovzdať skipas.

TIP: Nie je nutné zakúpiť si toto poistenie pri kúpe skipasu, ale je nevyhnutné mať takéto poistenie dojednané a prípadne ho aj doložiť. Môžete si ho uložiť do mobilu, ale možno bude lepšie, keď si ho vytlačíte a budete ho so sebou nosiť zložené v bunde. Papier len tak nezamrzne a nevybije sa mu baterka, keď sa vám to práve najmenej hodí.

Podľa nových pravidiel sa v prípade kolízie medzi lyžiarmi bude predpokladať, pokiaľ sa nepreukáže opak, že každý z nich sa rovnakou mierou podielal na vzniku prípadnej škody. To znamená, že pri nehodách na lyžiarskych svahoch, kedy bude ťažké určiť vinníka, sa bude pristupovať ku všetkým účastníkom ako ku spoluvinníkom. 

Požívanie alkoholu je povolené len v obmedzenej miere

Zmenená vyhláška výslovne zakazuje lyžovanie v opitosti, ako dôsledku požitia alkoholických nápojov a toxikologických látok. Polícia a bezpečnostné zložky budú oprávnené vykonávať námatkové testy a kontroly. Každý, koho prichytia na svahu s viac ako 0,5 promile, musí počítať s pokutou vo výške od 250 až do 1 000 eur.  Lyžovanie s viac než 0,8 promile sa pritom považuje už za trestný čin.

Pre osoby do 18 rokov je povinná prilba

Zmena nastala na základe novej vyhlášky aj pri povinnom nosení prilby, hranica sa posunula do 18 rokov veku. Ochranná prilba je povinná pri alpskom lyžovaní, snowboardingu, telemarkingu a pri sánkovaní. Táto musí vyhovovať technickým požiadavkam obsiahnutym v norme UNI EN 1077: 2008 a musí mať jasné označenie CE. Pokuta pri nesplnení tejto povinnosti je 100 až 150 eur.

Povinnosti pri lyžovaní v Rakúsku

V Rakúsku na väčšine územia platí povinné nosenie helmy pre osoby do 15 rokov, v niektorých strediskách do 16 rokov. V spolkových krajinách Tirolsko a Vorarlbersko na západe krajiny ide len o odporúčanie. Konzumácia alkoholu sa pred vstupom na zjazdovku sa výrazne neodporúča. Poisťovne môžu odmietať vyplatiť poistné plnenie, ak ste ho požili.

Všeobecné odporúčania k bezpečnosti na zjazdovkách

Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia (FIS) vydala Pravidlá správania. Medzi tie najdôležitejšie patrí poriadok predbiehania sa, kedy je nutné okolo predbiehaného nechať dosť miesta. Na zjazdovke sa nemožno zastavovať v úzkych pasážach či miestach s obmedzenou viditeľnosťou. Každý lyžiar má povinnosť pomáhať ostatným. Pri nehodách si tiež všetci účastníci a svedkovia majú navzájom oznámiť svoje mená a adresy. Odporúča sa tiež nehody fotografovať a nechať zdokumentovať záchranármi a políciou.