Áut bez poistky sú desaťtisíce, štát sa tvrdo chystá na neplatičov

Poisťovne hovoria o vzore z Česka.

Kto chce jazdiť na aute, potrebuje povinné zmluvné poistenie (PZP). V princípe ide o daň a za jej nezaplatenie hrozí pokuta v rozmedzí od 16,60 EUR do 3320 EUR.

Výška sankcie sa odvíja od sumy poistného, ktoré ste mali zaplatiť, a od toho, ako dlho jazdíte bez platného PZP (teda ako dlho porušujete zákon).
 

V praxi sa pokuty pohybujú najčastejšie na úrovni pár desiatok eur.

Poisťovne tvrdia, že sankčný systém nie je efektívny. Príkladom by podľa nich mohlo byť Česko, kde neplatiči už niekoľko rokov platia takzvané sankčné poistné, ktoré je oveľa vyššie než bežné poistné.

 

Čo navrhuje NBS

Riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) Imrich Fekete hovorí, že o sankčnom systéme na Slovensku sa hovorí už dlho. „Pripravili sme tri návrhy na legislatívne riešenie, ale nebola doteraz politická vôľa to realizovať,“ dodáva.

Po rokoch sa črtá zmena, keďže do problému sa vložila Národná banka Slovenska (NBS). Spolu s ministerstvami vnútra a financií chce nájsť konkrétne riešenie regulácie.


„Mohlo by ísť napríklad o zmenu systému ukladania pokút alebo aj o zavedenie povinnosti zaplatiť priemerné ročné poistné do garančného fondu SKP za nepoistené motorové vozidlá,“ potvrdzuje hovorca NBS Peter Majer.

Aby bol sankčný systém čo najefektívnejší, podľa NBS by mal dostatočným spôsobom odstrašovať neplatičov, aby nemali motiváciu princíp povinného poistenia obchádzať.

 

„Zároveň treba zabezpečiť, aby príjmy zo sankčného systému boli predovšetkým príjmom poistného garančného fondu SKP a slúžili tak na likvidáciu škôd, ktoré spôsobili nepoistení vodiči,“ dodáva Majer.

Návrh je zatiaľ vo fáze začiatkov rokovaní s ministerstvami. Prvé stretnutie k téme bude, ak to pandémia dovolí, koncom januára.
 

Ako funguje systém v Česku

V Česku odhadujú počet neplatičov PZP na približne 160-tisíc. V prepočte na počet obyvateľov je to o polovicu menej než na Slovensku. Menší podiel neplatičov je podľa poisťovní výsledkom vyšších pokút.

Pokuta (príspevok nepoistených vodičov do garančného fondu) sa podľa vyhlášky českého ministerstva financií vypočítava za každý deň nezaplateného poistného. Kľúčový je objem valcov motora.

Napríklad pri Škode Fabia denná pokuta predstavuje 35 českých korún. Za jeden rok je to 12 775 korún (490 EUR). Na porovnanie, priemerná ročná cena PZP sa pohybuje okolo 3066 korún (116 eur).

V roku 2018 vybrala Česká kancelária poisťovateľov od vodičov pokuty v objeme 90 miliónov korún (3,4 milióna EUR) a vlani to bolo už 332 miliónov korún (12,7 milióna EUR), ktoré boli príjmom garančného fondu.
 

Desiatky tisíc nepoistených áut

Nepoistené autá sú na slovenských cestách dlhodobý problém. Z pohľadu poisťovní nejde len o ušlé poistné, ale aj o škody, ktoré nepoistené autá spôsobujú.

 

Ročne hlásia poškodení poisťovniam zhruba 3000 škôd spôsobených autami bez PZP.

SKP predpokladá, že trvalo nepoistených vozidiel je 50- až 60-tisíc, čo predstavuje zhruba 1,5 až dve percentá z celkového počtu registrovaných vozidiel.

Okrem nim po cestách jazdí ďalších stotisíc áut, ktoré neboli poistené pár dní až mesiacov. Sú to prípady, keď vodič nestihol zaplatiť poistné, pretože na to zabudol, alebo došlo k prepisu auta na nového majiteľa, ktorý sa včas nepoistil.

 

Tento rok v septembri bolo bez PZP každé sedemnáste auto na Slovensku. Počas pandémie SKP zaznamenala desaťpercentný pokles škôd spôsobených nepoistenými vozidlami, pretože sa menej jazdilo. „V celkovej bilancii to však neovplyvnilo výšku vyplatených náhrad, pretože narástla priemerná škoda na jednu škodovú udalosť," vysvetľuje Fekete.

Náklady zvyšuje aj takzvaná škodová inflácia. Súvisí s rastúcimi cenami opráv havarovaných vozidiel, s novou právnou úpravou náhrady škody na zdraví v Občianskom zákonníku i s nepredvídateľnou rozhodovacou praxou súdov vo veciach odškodnenia za nemajetkovú ujmu.

 

Kto odškodní náklady po nepoistených

Škody spôsobené nepoistenými vodičmi odškodňuje Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu. Z neho sa tiež vyplácajú škody, ktoré spôsobujú zahraniční vodiči na Slovensku a slovenskí vodiči v zahraničí.

Do garančného fondu prispievajú všetky poisťovne, ktoré majú oprávnenie predávať PZP, a to podľa svojho trhového podielu. Napríklad poisťovňa Uniqa tento rok zaplatí pol milióna eur. V prípade dvoch najväčších poisťovní Kooperatíva a Allianz je odvod okolo milióna eur.

 

V tomto roku boli na cestách nepoistenými autami spôsobené škody za štyri milióny eur. Aby mal garančný fond dostatok prostriedkov, správna rada SKP odsúhlasila zvýšenie odvodu od budúceho roka o 20 percent.

Nepoistené vozidlá zisťuje softvér SKP, ktorý porovnáva policajnú databázu registrovaných vozidiel s databázou poistených vozidiel. Informáciu o majiteľovi vozidla, ktoré vyhodnotí ako nepoistené, zasiela SKP na miestne príslušné okresné úrady.

Do siedmich dní od doručenia výzvy okresného úradu musí vodič predložiť dôkaz, že poistenie má zaplatené. Právomoc skontrolovať PZP má aj policajt pri bežnej cestnej kontrole.

 

Pokutu, ktorej výška je odstupňovaná podľa závažnosti, môže okresný úrad uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ak nepoistený vodič spôsobí dopravnú nehodu, celú škodu bude musieť v konečnom dôsledku uhradiť z vlastného vrecka - niekedy ide o desiatky tisíc eur. „SKP môže nepoistených majiteľov vozidiel sankcionovať prostredníctvom vymáhania plnení, ktoré bola podľa zákona povinná vyplatiť poškodeným osobám,“ upozorňuje Fekete. Na druhej strane, pre nemajetnosť nepoistených vodičov je vrátenie odškodnenia podľa šéfa SKP úspešné len na 30 percent.Zdroj : sme.sk